Vizyonumuz

hakk

VİZYONUMUZ

Hepimizin gurur duyduğu mükemmellik geleneğine sahibiz. Kendimize vizyonumuza dayanan,kıyaslamalarımızla doğruladığımız iddialı hedefler belirler ve bunlara ulaşmak için tüm çabayı sarf ederiz. Dahayüksek kar elde etmek mükemmel yaklaşımın doğal ve arzu edilen sonucudur.

Başarının peşindeyiz, dahaileriye gitmeye istekliyiz ve bu konuda disiplinli davranırız. Bu tutku ve inancı – işimize tutku ile bağlanmayı vemükemmellik yaklaşımımızın kendimize, şirketimize ve paydaşlarımıza getireceği başarılardan emin olmayıgerektirir.

Mükemmellik, aynı zamanda piyasadaki en iyi yetenekleri de kendisine çekebilmektir. Bu yetenekleri,yüksek başarı elde eden kişiler olmaları adına gereken becerileri kazanmalarını sağlayarak ve tümpotansiyellerini kullanabilecekleri fırsatları vererek güçlendiririz. Bu şekilde yüksek performans kültürünü yaşarız.Ayrıca, mükemmellik hem içe hem dışa doğru bakmaktır: Bu müşterilerimizin ürünler ve hizmetler açısındangereksinimlerini en iyi şekilde anlamak ve onların beklentilerini de aşan çözümler ortaya koymaktır. Ayrıca,mükemmellik davranışlarımızı da etkiler. Mükemmel kalite arayışlarında, paydaşlarımızın yanında durarak işbirliği ruhumuzu yansıtırız. Mükemmellik, sadece bugün yaptığımız işte iyi olmak anlamına gelmez, aynızamanda sürekli gelişime giden yolu da tanımlamak demektir. Bu yolda daha iyi olmak için var olan süreci herzaman sorgularız. Bu, aynı zamanda yeni fırsatlar çıktığında doğru yerde olabilmek için, değişimi kucaklamak,yeni teknolojileri, pazarları ve endüstrileri keşfetmektir.